top of page

Här jobbar vi för en stimulerande, trivsam och välkomnande mötesplats för stora och små. Alla ska få positiva upplevelser i vardagen, där glädje och trygghet genomsyrar vårt arbete.

Vi erbjuder:  
- Trygghet
- Små barngrupper  
- Lekfullt lärande
- Naturpedagogik

På Eislans förskola har vi verksamhet för 1-5 åringar och arbetar åldersblandat samt delar upp när behov finns. Vi håller till i förskolehuset och delar lokal med fritids. Vi har stora lekytor både inomhus & utomhus och vi tar gärna med oss lärandet ut i naturen. Vi har även tillgång till en stor gymnastiksal. Just nu håller Solatum hus&hem på med lokal renovering i förskolans lokaler, detta kommer att öka trivseln i lärmiljön för både barnen och pedagogerna. Det kommer att finnas en tanke med allt som görs, från väggfärger till placering av avlastningsbord och hyllor. Arbetet förväntas pågå under VT 2023 men med ett nära samarbete mellan arbetare och pedagogerna så kommer detta ej vara något som stör ordinarie förskoleverksamhet. 
 

FÖRSKOLAN

Förskolans personal

Robin.jpg

Robin

Legitimerad Förskollärare som jobbat hos oss sedan våren 2020. Med ett lekfullt sinne och pedagogisk lärande så är Robin en otrolig tillgång till arbetslaget, både bland personalen och barnen. 
robin@edselefriskola.com

Elin

Utbildad barnskötare som jobbat hos oss sedan HT 2023. Med smittsamt skratt, glatt humör och stort hjärta så sprider Elin glädje bland både personal och barn. 

thumbnail_image0000001.jpg
Screenshot_2023-03-16-15-35-44-32_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg

Victor

Resurs i förskolan med 10 års erfarenhet av restaurang. Har jobbat hos oss i olika konstellationer länge men återkommer alltid till barnomsorgen där han passar perfekt! Föräldrarepresentant i styrelsen.

Viktor@edselefriskola.com

IMG_20230316_153312_edited_edited.jpg

Martina

Utbildat barnskötare som började jobba hos oss VT2023. 10års erfarenhet av jobb i förskola. Har jobbat mycket med genus och systematiskt kvalitetsarbete innan och är en fantastisk medarbetare och pedagog.   

martina@edselefriskola.com

Förskolan Eislan ska lägga grund för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling & lärande bildar en helhet.

 I samarbeten med hemmen främjar vi barnets utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Vi vill erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi anser att leken är viktig för barns utveckling och lärande, ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande präglar verksamheten i förskolan. 

bottom of page