Här jobbar vi för en stimulerande, trivsam och välkomnande mötesplats för stora och små. Alla ska få positiva upplevelser i vardagen, där glädje och trygghet genomsyrar vårt arbete.

Vi erbjuder:  
- Trygghet
- Små barngrupper  
- Lekfullt lärande
- Naturpedagogik

Läshunden Aramis jobbar med att öka läslust både på förskola & skola. Aramis är certifierad besöks, terapi & läshund.

På Eislans förskola har vi en avdelning  för 1-5 åringar. Vi håller till i förskolehuset och

delar lokal med fritids. Vi har stora lekytor både inomhus & utomhus och vi tar gärna

med oss lärandet ut i naturen. Vi har även tillgång till en stor gymnastiksal.   
 

FÖRSKOLAN

Förskolan Eislan ska lägga grund för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling & lärande bildar en helhet.

 I samarbeten med hemmen främjar vi barnets utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Vi vill erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi anser att leken är viktig för barns utveckling och lärande, ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande präglar verksamheten i förskolan. 

2022-03-21-14-57-59-502.jpg

Emilie

Utbildat Barnskötare

Har jobbat hos oss sedan 2021

68317766_3108943145788778_63151651557767

Robin

Leg. Förskollärare.
Jobbat hos oss sedan våren 2020.

t6O6j9OnnDcDQrtm_400x400.jpg

Lena

Barnskötare. Har jobbat hos oss sedan 2017.

VI SOM JOBBAR HÄR