Förskolan Eislan ska lägga grund för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling & lärande bildar en helhet.

 I samarbeten med hemmen främjar vi barnets utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Vi vill erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi anser att leken är viktig för barns utveckling och lärande, ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande präglar verksamheten i förskolan. 

Matilda

Har jobbat hos oss sedan 2017.

Robin

Leg. Förskollärare.
Jobbat hos oss sedan våren 2020.

Lena

Barnskötare. Har jobbat hos oss sedan 2017.

VI SOM JOBBAR HÄR

Följ vår Instagram

Edsele Friskola
Box 39
88041 Edsele

KONTAKT

  • Instagram - Vit Circle
  • White Facebook Icon