DOKUMENT

På förskolan anväder vi oss av samma taxa och blanketter som Sollefteå Kommun.

Dessa blanketter finns att skriva ut:

Ansökan
grundskolan

Ansökan fritids

Ansökan
skolskjuts

Ledighetsansökan

Rutin för klagomål...

Blankett till
katastrofpärm

Rätt till moders-
målsundervisning

Schematid

Ansökan
förskoleplats

Uppsägning av plats
i barnomsorg

Var även med och stötta våran skola! Du kan lämna ett bidrag till skolan genom en engångsinsats på 500 kr. Vill du sedan vara delaktig och röstberättigande på årsmöten och andra viktiga möten behöver du också komma med som medlem.

Medlems avgiften är då 100 kr/år!

Avi för inbetalning