top of page

NATTIS

Nattis är en kvälls- natt- och helgöppen verksamhet för barn mellan 1-12 år. Vi erbjuder pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid. Vår målsättning är att omsorg och lärande bildar en helhet. Verksamheten planeras efter barnens intressen, förutsättningar och behov. Trygghet skapas genom delaktighet i verksamheten, bra bemötande, god omsorg och små barngrupper. Vi ställer upp när Ni behöver oss. Är du i behov? Sök plats till ditt/dina barn du med.

ANSÖK

Ansökan om nattis sker till kommunen Ewa Olsson - www.sollefteakommun.se

där båda vårdnadshavarna om så finns skickar arbetsgivarintyg och arbetsschema för att få ansökan godkänd. Samtidigt skickar/ kontaktar man Edsele friskolas rektor/ skolchef om ansökan om omsorg på obekväm arbetstid.

Efter godkännande skickas schema in på önskad omsorgstid till skolan.

bottom of page