top of page

SKOLBUSS

Vi har egna skolskjutsar med glada och trygga chaufförer som hämtar ditt barn där du bor.

Även förskolebarn kan ansöka om skolskjuts.

Vi vill att även den vårdnadshavare som inte har körkort ska ha möjlighet att välja vår förskola.

Samkörning och gemensam hämtning av barn och elever ger en vinst för vår miljö.

bottom of page