gympa.jpg

MEDBORGARKOOPERATIVET

Vi är en liten skola som styrs av ett medborgarkooperativ. Därför behöver vi aldrig ta långa beslutsvägar när vi ska genomföra något.

Vill du vara med och stötta våran skola! Du kan lämna ett bidrag till skolan genom en engångsinsats på 500 kr. Vill du sedan vara delaktig och röstberättigande på årsmöten och andra viktiga möten behöver du också komma med som medlem. Medlems avgiften är då 100 kr/år!
Bli medlem här!

STYRELSEN

Ordförande:
Cissel Haglöf

cisselhaglof@live.se
070 - 539 79 70

Ledamöter
Marianne Hansson
Elin Tegström
Axel Laxvik
Daniel Brorsson

Karin Lidén

Anette Linné

Rektor:
Cicki Jannesson

cicki.jannesson@edselefriskola.com
070 - 254 56 65

Kommande styrelsemöte:
 

Vill du som är medlem ta del av årsredovisningen, så kontakta skolans rektor!