top of page

SKAPANDE
SKOLA

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andra levnadsvillkor.De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.Barns och ungas rätt till kultur är prioriterad i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

SKAPANDE SKOLA 2015-16

Intryck och avtryck

MIN PLATS

2013-14

Barnen gestaltar egna och gemensamma platser i lera och färg, reflekterar över frågor som: Vems, allas, vår, andras, min plats? Varför?

Hur känns det att vara i min plats och hur känns det att vara utanför någon annans plats?

Konstprojektet genomfördes genom 8 tematiska workshops fördelade under två terminer.

Arbetet skedde individuellt , i små grupper samt i helklass.

Projektet resulterade i egna och gemensamma alster

samt en keramik mosaik som placerades i skolans matsal.

LÄSFRÄMJANDE PROJEKT 2015-16

KOM LJUG MIG EN SAGA

Ett konstpedagogiskt projekt med stöd av Kulturrådet där 2 konstnärer arbetade tillsammans med förskoleklasser och särskolan

i 3 kommuner Sollefteå, Kramfors, Härnösand för att stärka lusten att lyssna och berätta.

SKAPANDE SKOLA 2014-15

Jag Du Vi